Så här bokar och betalar du en aktivitet

Du bokar in dig på aktiviteter via länken "Bokning" till vänster. Du måste ha en giltig e-postadress registrerad hos oss för att kunna göra din anmälan. Anmälan på hemsidan kan göras från kl 9.00 angivna bokningsdagar. Du kommer att få en bekräftelse direkt på skärmen att du har en plats eller står på reservlista.
Samma bekräftelse skickas samtidigt till din e-postadress från systemet, no-reply@fasuppsala.se. Eventuellt hamnar den i ditt spamfilter. Om du inte erhåller besked med vändande post ska du höra av dig till kontaktpersonen.

Även när aktiviteten är fullbokad kan du anmäla dig och komma på reservplats och därmed ha chans att komma med vid eventuellt återbud. Vid stort intresse kan aktiviteten komma att dubbleras.

Endast du som saknar e-postadress kan ringa kontaktpersonen för att anmäla dig. Vi ber dig respektera första anmälningsdag och klockslag, kl 9.00–12.00 vardagar. Vi tar ej emot anmälan via telefonsvarare eller sms. 

Bokningen gäller för högst två personer som är medlemmar i föreningen.

Bokningarna avslutade och platser kvar? Medlem kan då anmäla en person som inte är medlem. Ring kontaktpersonen för den aktuella aktiviteten.

Betalning sker till vårt Plusgiro 11 83 44-1 eller Swish 123 263 2453 senast det datum som finns vid varje aktivitet. Kontant betalning upp till 20 kr kan undantagsvis accepteras (se respektive aktivitet).
Kom ihåg att ange datum och namn för aktiviteten samt ditt och eventuell medföljandes namn!
Exempel: 10/12 Konsert, Kalle Karlsson. Detta gäller för inbetalning till både Plusgiro och Swish.

Vår medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att undvika glapp i ditt försäkringsskydd måste du betala medlemsavgiften senast 1 mars varje år.

Om olyckan är framme

Kontakta närmaste Folksam-kontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

Läs mer om medlemsförsäkringen på förbundets hemsida.