Endagstur till Arholma (2012-08-25)

Hamnen i Räfsnäs.
Båtfärd till Arholma Batteri.
Båken Arholma.
Vy mot Arholma.
Ingång till batteriet.
Filmvisning med lägesinformation.
Anfallsvinklar för fiender.
Verkstad med mekaniker.
Avståndsmätare med målsökare och avfyring för kanon.
Centralstation med alla tekniska hjälpmedel.
Köket med utspisning för 340 man.
Tvättrum för manskapet.
Radarcentral.
Sjukavdelning med två läkare.
Ammunitionsrum under kanonen.
Kanonen med två mils skottvidd, träffsäkerhet 1,5 m.
Toppen på batteriet.
Fantastisk utsikt med obruten horisont i fjärran.
Traktor från tiden då det begav sig.
Midsommarstången i Arholma.
Arholma hamn med Båken.
I väntan på lunch med affären i bakgrunden.
Sista vyn på båtfärden. Härligt.

Båken!