Boulespel på Fålhagens IP

Vi är ett antal, 12-13 medlemmar, som – åtminstone vid vackert väder - träffas på tisdagar kl 13 på Fålhagens IP och spelar boule.
>Läs mer

En vår som ingen av oss upplevt tidigare…

(2020-04-14) Knappt hade Agneta tillträtt som ordförande för Programkommittén innan allt ställdes på sin ända!
>Las Agnetas ord inför hösten

Coronaviruset (SARS-CoV-2)

(2020-03-24) Styrelsen har beslutat ställa in alla resterande programpunkter, som planerats till och med juni månad 2020 och som presenterats i vårprogrammet.
>Läs informationen från styrelsen

Bowlinginformation

(2020-03-22) Vi i gruppen som har hand om bowlingen har beslutat att avsluta vårens spel. Det är även tveksamt om hallen kommer att hålla öppet.
>Läs mer