Nytt system för medlemmar och styrelse introduceras

(2020-07-03) Styrelsen har ägnat ett antal månader till att sjösätta ett nytt administrativt system. 
>Läs mer

Boulespel på Fålhagens IP

(2020-05-08Vi är ett antal, 12-13 medlemmar, som – åtminstone vid vackert väder - träffas på tisdagar kl 13 på Fålhagens IP och spelar boule.
>Läs mer

En vår som ingen av oss upplevt tidigare…

(2020-04-14) Knappt hade Agneta tillträtt som ordförande för Programkommittén innan allt ställdes på sin ända!
>Las Agnetas ord inför hösten

Coronaviruset (SARS-CoV-2)

(2020-03-24) Styrelsen har beslutat ställa in alla resterande programpunkter, som planerats till och med juni månad 2020 och som presenterats i vårprogrammet.
>Läs informationen från styrelsen