2020-08-23

Information om föreningens bowling

Den tid närmar sig då vi brukar starta vår bowlingsäsong. Onsdagen den 2 september skulle vi testa formen och den 9:e skulle tävlingssäsongen inletts. Vi skulle dessutom ha startat med ett kalas i form av en tårtbuffé. Denna är naturligtvis inställd.

Som förening anser vi oss inte kunna rekommendera avsteg från myndigheternas regler i anledning av coronapandemin. Inte minst mot bakgrunden av att de flesta av oss tillhör den s.k. högriskgruppen.

Vi har diskuterat den uppkomna situationen med hallens innehavare. De har naturligtvis full respekt för vår inställning. Man kommer ändå inledningsvis att hålla banorna reserverade för oss om vi vill spela efter beslut av varje enskild medlem. För att kunna hålla kravet på avstånd gäller högst två spelare per bana. Hallen har infört tillgång till handsprit och en del andra åtgärder.

Under sommaren har våra medlemmar spelat bangolf och boule. Fler har faktiskt deltagit än under 2019. Det har således skett efter beslut från varje enskild deltagare. När vi från föreningens sida varseblev detta förhållande såg vi till så att resultatrapportering och annat kom igång på normalt sätt. Bangolfklubben har infört bra rutiner ägnade att minska smittorisken. Jag tror att alla som deltagit känt sig trygga och själva noga hållit anbefallda avstånd.

Vi avvaktar vad som kommer att hända med bowlingen. Det innebär att banorna finns till vårt förfogande från och med den 2 september. När vi fått underlag för vidare beslut så kommer vi i samråd med hallen klara ut hur vi ska göra. Vi förutsätter att underlag för ett beslut ska föreligga under september månad.