2020-10-29

Fredagsvandring i östra stadsdelen

Det finns möjlighet att även vandra med oss i östra stadsdelen med samma samlingsplats varje gång.

Vi träffas varje fredag kl 10 - då samlas vi vid skateboardrampen i Kapellgärdsparkens södra del, i bostadsområdet Kantorn.

Vi vandrar i olika väderstreck och har med oss eget fika.

Hoppas vi ses! Ingen anmälan behövs.