2016-09-08

Besök i torsdagscaféet

Idag fick vår torsdagsträff på Café Linné Konstantina besök av Uppsala Rödakorskrets. Britt-Marie Gunnarstedt och Märit Färnlöf från Informations- och insamlingsgruppen berättade på ett förtjänstfullt sätt om kretsens arbete lokalt.

Det blev en intressant och informationsrik timme, där vi bland annat fick veta att det förra året drevs 18 olika verksamheter i Uppsala av 648 frivilliga. Utbudet av hjälpinsatser är även i år stort och spänner över många områden, såsom stöd till anhörigvårdare och skolelever, språkträning och mycket mer. Man måste beundra dem alla som oförtrutet jobbat på trots motgångar som bedrägerier och skyhöga ledningsarvoden som för några år sedan skakade om oss. Allt sådant ska ändå inte förminska den insats som så många gör ideellt för äldre, migranter och barn.