2016-11-10

Premiär för Höstmötet

Tisdagen den 8 november gick startskottet för en ny typ av medlemsmöten. 90 medlemmar inklusive styrelse och andra medarbetare mötte upp i Missionskyrkan för en stunds underhållning och tankeutbyte.

Vaelkommen

Ordförande, Anita Lundin, hälsade välkommen och talade om vikten av att vara fler som arbetar i föreningen, vilket var ett genomgående tema för mötet. Föreningen vill på sikt hålla samma höga standard och variationsrikedom i programutbudet som idag. För att tillgodose medlemmarnas önskemål är behovet av fler medarbetare konstant och akut.

Margareta Engvall och Lena Svensson från styrelsen gjorde ett litet mellanstick i samma anda. Många vänner och bekanta, inspirerande möten, inblick i andras livserfarenheter och kunskaper, tillfredsställelsen i att göra något för egen och andras förnöjelse är några av fördelarna med att vara delaktig i föreningsarbetet.

Jacke besk

Ulf Holmqvist, även han styrelseledamot, presenterade sedan dagens stora dragplåster, allas vår Jacke Sjödin. På sitt oefterhärmliga sätt underhöll han oss under en halvtimme med minnen, anekdoter, rim och musik. Sällan har så många av våra medlemmar legat dubbelvikta i krampande skrattparoxysmer på samma gång!

kaffedags

Eftermiddagen avslutades med kaffe och samtal i mindre grupper under ledning av en bordsvärd ur styrelsen eller medarbetarskaran. Ur dessa diskussioner är tanken att vi som just nu är verksamma i föreningen ska hämta idéer att arbeta vidare på för att uppnå målet med detta möte.