2016-08-08

Höstprogrammet är på väg

Idag har styrelsen jobbat flitigt igen. Höstens programblad har kuverterats och körts iväg till PostNord; på torsdag bör varje medlem/medlemspar ha fått ett exemplar i sitt brevinkast. Ungefär samtidigt finns programmet här på hemsidan som en pdf.

Som vanligt önskar vi alla en trevlig läsning och planering av hösten begivenheter. Nytt för denna termin är att första anmälningsdag är den 23 augusti, dagen efter upptaktsmötet, för de tidigaste programpunkterna. Detta för att så många medlemmar som möjligt ska ha hunnit hem från sina sommarresor - och likaså programmakarna, de som ska ta emot anmälningarna.

packht16 2
Maargareta Engvall, sammankallande i programkommittén, och Anita Lundin, föreningens ordförande, kuverterar program och har trevligt.
 packht16 10
 Många flitiga händer hjälps åt så arbetet går skapligt fort.