2016-08-28

Manliga sångare sökes till Visstugan

Under våren 2016 startade vi Visstugan och vi kommer fortsätta träffas för att sjunga tillsammans. Vi vill nu utöka med fler sångare - i första hand manliga.

Vi träffas onsdagsförmiddagar (jämna veckor) från 7 september. Inga inträdeskrav.

Våra främsta mål i Visstugan är sångglädje och gemenskap. Välkommen att sjunga med oss.