2020-05-08

Boulespel på Fålhagens IP

Vi är ett antal, 12-13 medlemmar, som – åtminstone vid vackert väder - träffas på tisdagar kl 13 på Fålhagens IP och spelar boule.

Som framgår av bilden sker det under strikt iakttagande av ansvariga avstånd. Ja. vi gör i alla fall så gott vi kan för att vara ansvarsfulla i dessa tider. 

200508 boule

Välkommen du också!