2020-03-16

Inställd Moa Martinsson-monolog den 31 mars

Aktiviteten med Moa Martinsson-monologen har ställts in på grund av spridningsriskerna av Coronavirus, Covid-19. 

Alla anmälda är informerade och de som har betalt avgiften kontaktar kassören så avgiften kan betalas tillbaka.

Till hösten planeras aktiviteten igen. Eventuella frågor om denna aktivitet kan ställas till Maud Gustavsson.