2020-03-02

Bokningarna avslutade och platser kvar?

När bokningstiden är avslutad men platser till programpunkten ännu finns kvar kan medlem anmäla en person som inte är medlem.

Ring kontaktpersonen för den aktuella aktiviteten!