2020-02-22

Gratis utbildningar - undvik fallolyckor

I samarbete med Medborgarskolan erbjuder Civilförsvarsförbundet i Västmanland och Uppland under 2020 gratis utbildningar.

En av kurserna handlar om Fallolyckor för äldre. Ett angeläget ämne om något som helst inte ska hända!

Gör en intresseanmälan till Anna Frånlund, kontaktuppgifter till höger.