2019-01-16

Vill du delta i en MR-studie?

Vuxna friska frivilliga sökes till en studie på Uppsala Universitet.

Deltagande innebär en magnetkameraundersökning, med syftet att studera frisk vävnad över hela åldersspannet.

Deltagande i studien innebär ett besök på vårt forskningslabb och inkluderar MR-avbildning.

Kontakta Therese Sjöholm om du vill delta i studien, då får du veta mer. Kontaktuppgifter till höger.