Fortlöpande aktiviteter

Utöver programpunkter av engångskaraktär som normalt finns pågår det massor av andra aktiviteter inom vår förening. För att ge en mer komplett bild av allt som pågår och speciellt som hjälp för nytillkomna medlemmar visar vi här aktiviteter som inte är av engångskaraktär utan ”rullar på” fortlöpande utan att göra något större väsen av sig.

Är du intresserad av att delta i någon av dessa grupper eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta den eller någon av dem som anges vid varje program.

Läs om hur vi kan hjälpa till att minska smittspridningen av covid19. Länk under Frågor och svar till höger,