Vandringar

Vi har tagit upp fredagsvandringarna ”i ur och skur” igen men utan att åka buss - i två olika grupperingar men med gemensamt starttid, kl 10.00. Frågan om föreningens försäkring är inte löst ännu, försäkra dig om att din egen gäller.

Grupp 1

Denna grupp har gemensam start/slutpunkt (men variera olika veckor). Varje fredag kl 10 samlas man på plats som man återvänder till efter vandringen. Medtag gärna eget fika.

Ring gärna första gången till någon av kontaktpersonerna. Om du vill kan du få ett e-postmeddelande inför varje vandring. Kontaktuppgifter till höger.

Kommande vandring: 15 januari 2021 kl 10.00 
Start/slutpunkt: Uppsala Ekeby vid Friskis och Svettis

 

Fika Vandring

Foto: Barbro Ulén

Grupp 2

Även denna grupp träffas varje fredag kl 10.00 men med samma samlingsplats varje gång, vid skateboardrampen i Kapellgärdsparkens södra del, i bostadsområdet Kantorn. Vi vandrar i olika väderstreck i den östra stadsdelen. 

Vi har med oss eget fika. Ingen anmälan behövs.