Här har du tillfälle att...

  • lämna uppgifter kring ditt medlemskap (t.ex. ny e-postadress)
  • begära utdrag ur medlemsregistret (våra uppgifter om dig, endast)
  • begära ett medlemsbevis (ange postadress)
  • sända oss ett meddelande, kanske med en fråga eller ge din åsikt om verksamheten,
  • tipsa oss om bra idéer för att aktivera oss mera,
  • föreslå någon ny aktivitet eller cirkel.

Vill du bli medlem i vår förening?
Klicka på "Bli medlem" här till vänster!