Om Aktiva Seniorer

Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala (FAS Uppsala) är en ideell förening som är politiskt, religiöst och pensionärsfackligt oberoende. Föreningen har funnits sedan 2002, är en av de större i landet. Den 20 oktober har 1.284 betalt årsavgiften för 2020/2021.

Föreningens inriktning är att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Vårt mål är att kunna erbjuda alla medlemmar möjlighet till roliga och givande sysselsättningar. Våra programblad, som utkommer två gånger per år, innehåller många och varierande aktiviteter. Medborgarskolan är vår samarbetspartner.

Föreningen är medlem i den riksomfattande organisationen Förbundet Aktiva Seniorer. Förbundet bildades 1988 och består av cirka 50 lokalföreningar med sammanlagt cirka 20.000 medlemmar. Mer information om Förbundet finns på dess hemsida, se länken till höger. På hemsidan finns också länkar till många av landets övriga lokalföreningar med information om deras aktuella verksamhet och aktiviteter.

Vår förening i Uppsala har en styrelse som under 2020/2021 består av följande funktioner:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Övriga ledamöter

> Det är vi som arbetar i styrelsen

Olycksfallsförsäkring
Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att undvika glapp i ditt försäkringsskydd måste du betala medlemsavgiften senast 1 mars varje år. > Läs mer på Förbundets hemsida